RU | LV
PAR KOMPĀNIJU  |  JAUNUMI  |  NOTEIKUMI  |  JAUTĀJUMI UN ATBILDES  |  TARIFI  |  TV

 jūsu e-pasts

e-mail:
@boldnet.lv
 

 jūsu statistika

logins:
parole:
 

 

 

 
IP:18.204.56.104
MAC:entries
   JAUNUMI
Steidzamies Jūs informēt par jaunas akcijas ieviešanu: abonentam, veicot priekšapmaksu par 5 mēnešiem, interneta pakalpojumi par sesto – bez maksas!!!


21.12.2018

Laimīgu jauno gadu!


Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu - zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un prieku,
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa piepildījumam.
Lai Jums katram ir sava zvaigznīte!28.12.2017

Laimīgu jauno gadu!


Gads aizgājis kā daudzi simti,
Tam nespējam mēs ceļu liegt.
Bet katru Jauno sveicam silti
Un ceram laimei roku sniegt !30.12.2016

с Новым Годом!


Lai Jaunais gads Jums laimi nes,
No sirds to vēlam arī mēs.
Lai smaidos, priekos paiet dienas,
Lai skumjas nebūtu nevienas.23.12.2015

с Новым Годом!


Lai Jaunais gads Jums laimi nes,
No sirds to vēlam arī mēs.
Lai smaidos, priekos paiet dienas,
Lai skumjas nebūtu nevienas.08.01.2014

Внимание! С 01.02.2014 будут действовать новые тарифы31.12.2013

с Новым Годом!


Ar eglīti jauns gads jums iesākas,
Deg priecīgas un gaišas visas liesmas;
Un Sala tētis lūdz, lai piesakās,
Kas skandē dzejoļus, prot dziedāt dziesmas.

Viņš atnācis kā vienmēr — savādāks,
Mums katrs jaunais gads nes savu prieku,
Bez pārmetumiem veco pavadām,
Viņš citu gadu pulkā nebūs liekais.02.10.2013

Vēlamies Jūs informēt, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem. Līguma 1015742721 objekti:
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 42, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 28, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 7, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 34, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 11, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 46, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 40, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 32, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 9, Rīga
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un, var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atsegums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Sadales tīkls
Kontaktinformācija: bojājumu pieteikšana - 80200404; bezmaksas informatīvais tālrunis - 80200403; e-pasts - st@sadalestikls.lv.
Ja turpmāk informāciju par plānotajiem elektroenerģijas atsegumiem vēlaties saņemt elektroniski - īsziņas vai e-pasta veidā, aicinām to darīt mums zināmu, zvanot uz AS "Sadales tīkls" Klientu servisa bezmaksas informatīvo tālruni 80200403 vai pa e-pastu st@sadalestikls.lv.
Informējam, ka plānotie darbi nepieciešami, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošumu, un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 78. punktu AS "Sadales tīkls" pienākums ir brīdināt lietotāju par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu saistībā ar sprieguma atslēgšanu uz noteiktu laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 67.7. punktu lietotājam ir pienākums bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atseguma laiks, ja par atsegumu ir brīdināti arī citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju objektu elektroapgādi. Ja Jūsu īpašumā vai valdījumā esošajās telpās ir uzstādītas elektroierīces, kurām nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma29.12.2012

с Новым Годом!


Lai Jaunais gads Jums laimi nes,
No sirds to vēlam arī mēs.
Lai smaidos, priekos paiet dienas,
Lai skumjas nebūtu nevienas.11.12.2012

Cienījamie klienti!
Gada 28.12.2012 Mūsu birojs virzās uz jaunu vietu - Parādes iela 4 (Nobels), 2.stāvā, 216 istaba.


Sveicieni, SIA BOLDNET.30.03.2012

SIA BOLDNET uzsāk jauna pakalpojuma - IP digitālo telepārraižu beta-testēšanu.
Šis pakalpojums dod iespēju skatīties Jūsu televizorā līdz 100 kanālu ciparu formātā.
Klientiem, kas vēlas piedalīties jaunā pakalpojuma testēšanas programmā, jāpiesakās pa tālruni 67432798 vai 29675805.
Dalībnieku skaits dotajā programmā ierobežots.

Ar cieņu, SIA BOLDNET.(c) 2007, SIA Boldnet